Velika i mala slova | Sastavljeno i rastavljeno pisanje reči | Interpunkcija
Pravopisni znaci | Skraćenice | Pisanje tuđih reči | Naslovna strana

 
 

ABECEDA

Srpska abeceda sastoji se od 27 posebnih i 3 kombinovana slova. Svako od njih predstavlja po jedan glas.

Sastavio ju je, na osnovu Vukove azbuke, Ljudevit Gaj, 1830. godine. Đuro Daničić je 1878. godine predložio da se znaci dj, nj, lj i zamene znacima đ, ń, ĺ i ; ali je u opštu upotrebu ušlo samo đ.

A a
L l
B b
Lj lj
C c
M m
Č č
N n
Ć ć
Nj nj
D d
O o
Dž dž
P p
Đ đ
R r
E e
S s
F f
Š š
G g
T t
H h
U u
I i
V v
J j
Z z
K k
Ž ž

Vrh strane

Datum poslednje promene: 3. jun 2010. | Komentar